بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون

|40062855|zeo|دانلود با لینک مستقیم فایل|موتورهای اسنکرون یا القایی که جزء موتورهایACتقسیم بندی می شوند در صنعت و ابعاد مختلف زندگی رواج فراوان یافته که علت آن هم سادگی ساخت ،قدرت بالا؛ارزان بودن و همچنین سهولت تعمیرات می باشد(این موتورها فاقد جاروبک و مساله کموتاسیون هستند).جهت کنترل سرعت ...
بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون

موتورهای اسنکرون یا القایی که جزء موتورهایACتقسیم بندی می شوند در صنعت و ابعاد مختلف زندگی رواج فراوان یافته که علت آن هم سادگی ساخت ،قدرت بالا؛ارزان بودن و همچنین سهولت تعمیرات می باشد(این موتورها فاقد جاروبک و مساله کموتاسیون هستند).جهت کنترل سرعت این موتورها می توان از درایو با قابلیت تغییر فرکانس بهره گرفت.

فهرست مطالب

چکیده. 1

طبق محاسبات.. 2

رتور سیم بندی شده:6

رتور قفس سنجابی:7

لغزش:9

مدار معادل رتور:11

تلفات در موتورهای القایی.. 15

دیاگرام توازن قدرت در موتور های القایی.. 18

گشتاور در حالت های مختلف.. 21

بدستآوردن رابطه گشتاور. 23

نمودار گشتاور سرعت موتور. 25

گشتاور ماکزیمم در موتور القایی.. 27

کنترل مشخصه گشتاور سرعت موتور القایی.. 29

کنترل ولتاژ تغزیه. 30

روش های کنترل مقاومت رتور موتور القایی.. 31

راه اندازی موتورهای القایی.. 38

انواع راه اندازی موتورهای القایی.. 38

اتو ترانسفورماتور:40

ستاره،مثلث:41

کنترل مقاومت رتور:42

کنترل مقاومت استاتور:43

کنترل سرعت موتورهای القایی.. 45

کنترل فوران:46

کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس:46

کنترل سرعت توسط کنترل تریستوری:48

روش دالاندر:49

اثر هارمونیک ها بر عملکرد موتور القایی.. 50

کنترل مدرن موتور های القایی.. 53

فاصله درایو تا موتور. 57

انتخاب بهینه موتور. 57

محاسبه گشتاور بار. 58

ابعاد و اندازه موتورها:60

منابع :64


مطالب دیگر:
🔍مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها🔍مجسمه های کاغذی🔍مجموع زوایای داخلی مثلث🔍مجموعه، تابع، دنباله و تجمیع ساختمان گسسته🔍محاسبات دارویی🔍محاسبات روشنايي معابر🔍محاسبات زمانی در شبکه AoA🔍محاسبه جريان يكنواخت🔍محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه بعدی🔍محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن 26 اسلاید🔍محدود کردن تشخیص افتراقی🔍محیط زیست شهری🔍محيط زيست🔍محيط سازمان🔍محيط و سلامت🔍مخابرات سیار GSM🔍مخابرات طیف گسترده🔍مخلوط گازها🔍مخمرها🔍مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه🔍مداخله در بحرانهای روانی اجتماعی🔍مدارهای ترتیبی همزمان🔍مدریت مذاکره🔍مدل الماس در مزیت رقابتی ملل🔍مدل ریاضی در آب‌های سطحی